Shkrimi Shkencore, Publicistike

Fragmentet skulpturore të zbuluara së pari nga Theodor Ippen në vitin1901 dhe që u ruajtën në një qelë të kishës së Gëziqit, ridolën në dritë në vitin 1967 gjatë fushatës komuniste për prishjen e kishave dhe xhamive dhe u studiuan dhe  u publikuan nga Dhimitër...

Mirdita është një nga krahinat me histori për shqiptarizëm, që me të drejtë i bën banorët e saj të krenohen me të shkuarën e vendit të tyre. Për historinë e saj ka burime të shumta historike ashtu siç ka dhe periudha  që mbeten për tu...

(Skënder Aliu-Tuma e Rehovës) Autori monografisë  “ Tuma e Rehovёs” Prof.  Skёnder Aliu,  i pёrket  brezit të arkeologëve që filluan këtë profesion kur qenë studentë, si  pjesёmarrёs nё Ekspeditën arkeologjike  Shqiptaro- Sovjetike, nё Apolloni, gjatё viteve  1959-1961. Më vonë morën  pjesё nё gërmimet arkeologjike nё tumёn...

Nisma për botimin tërësor të katërungjillit të Korçës në faksimile, transkriptimin, studimin përkatës dhe përkthimin në gjuhën shqipe, duhet të vlerësohet si një ngjarje kulturore me rëndësi të veçantë, që duhet të pasohet me të tjera të kësaj natyre. Ky botim i përbashkët i Drejtorisë...

Mustafa Kruja hyri në historinë shqiptare si një emër i vyer për të mbetur në të pavarësisht ndodhive të kohës. Ai shquhet si atdhetar qysh në rini në vitet e shkollës, merr pjesë si drejtues në Kryengritjen e Madhe shqiptare të vitit 1912 që parapriu Pavarësinë,...

(Machiel Kiel “Arkitektura osmane në Shqipëri,1385-1912”) Botimi në gjuhën shqipe i librit të profesorit holandez Machiel Kiel ”Arkitektura osmane në Shqipëri,1385-1912” nga  Instituti shqiptar i mendimit dhe Qytetërimit Islam (AIITC) , i jep mundësi lexuesve shqiptar të njihen me ndërtimet e shumta të kësaj periudhe historike,...

Gjiri i Vlorës është një territor i banuar gjatë shekujve dhe me një qytetërim të zhvilluar. Gjurmë të shumta nga të gjitha epokat janë të pranishme mbi tokë por edhe nëntokë.  Ne kemi veçuar dy prej tyre që ruhen të plota, Kishën e Marmiroit dhe...