Shkrimi Shkencore, Publicistike

Shekulli i 15-të ishte një shekull i trazuar për popujt e Gadishullit Ballkanik me luftëra dhe zhvillime të cilat tjetërsuan tablon e organizimeve shtetërore,  feudale e pronësore.  Vendosja  e pushtetit osman, që zgjati thuajse pesë shekuj, pati riperkursione të thella  në drejtim të organizimit të...

Qysh me pushtimin  e trojeve të shqiptarëve dhe vendosjen e administratës osmane, ashtu si dhe  gjatë gjithë periudhës së gjatë të sundimit osman, në Shqipëri ndodhin një sërë ndryshimesh të thella në të gjitha aspektet e jetës, që ndryshojnë ndieshëm ritmet dhe  kahjen e zhvillimit....

Shekulli i 15-të është një shekull i trazuar për shqiptarët, një shekull ndryshimesh të mëdha në gjitha aspektet e jetës - shoqërore, politike, ekonomike, kulturore dhe me pasoja të mëdha në nivelin e zhvillimit të vendit dhe kahjen e tij. Historia e këtij shekulli njihet...

Për qytetin antik dhe mesjetar të Butrintit kemi një dokumentacion jo të vogël historik , ashtu si dhe dëshmi të shumta të kulturës materiale. Megjithatë dëshmitë për mesjetën e hershme janë më të pakta, për vetë rrethanat historike të Gadishullit Ballkanik, rezultat i dyndjeve të...

Ribotimi i librit “Raca Shqiptare”,  vepra madhore e Jakov Milajt njëri prej intelektualëve më shquar shqiptar të shekullit që sa po u mbyll ,duhet të përbëj një ngjarje të rëndësishme për jetën  kulturale shqiptare dhe jo vetëm për të. Ai jo vetëm që është është...

Në këto 100 vjetët e fundit kur historia shumë shpesh është në shërbim të politikave afatshkurtër, ajo është keqpërdorur sidomos në Ballkan, ku interesat e shteteve të krijuara më përpara nëpërkëmbin ato të popujve fqinj. Nuk kursehen në këtë betejë, gjithnjë të humbur pa e...

Faltoret e kultit musulman zenë një vend me rëndësi në kuadrin e arkitekturës së Mesjetës së Vonë (shek.15-19). Ato shtrihen në të gjitha trevat e banuara nga shqiptarët, duke qenë në këtë mënyrë dëshmi të qarta materiale të një periudhe të historisë së popullit shqiptar...