Shkrimi Shkencore, Publicistike

Gjatë historisë së tyre mijèravjeçare Ilirët dhe pasardhësit e tyre Arbërit-shqiptarët e sotëm kanë treguar me shembuj të shumtë që qytetërimi i tyre i veçantë ishte jo vetëm krijues por dhe marrës-huazues, dhe ruajtës i kontributeve të kulturave përparimtare, të cilat u bënë pjesë integrale ...

Në Shqipëri ruhen shumë fshatra mesjetare të rrënuara, me rëndësi për historinë e vendit. Ndër to një vend të rëndësishëm zë Kamenica që për madhësinë dhe shkallën e ruajtjes nuk ka paralele në vendin tonë. Atë e kemi studiuar së bashku  me Emin Rizën duke...

Manastiri i Shën Kollit ndodhet në anën jugore të kodrës, mes dy shtretërve të lumit Bistricë. Atje ku tradita thotë se ishin konakët e vjetër, në pjesën më jugore të manastirit, në një platformë pak të ngritur nga toka përreth, ndodhet Kisha e Shën Kollit....

Me pushtimin përfundimtar osman të tokave shqiptare pas shekullit të rezistencës, shek.XV, organizimi kishtar paraqitet në tablo të ndryshme në Shqiperinë e Veriut dhe atë të Jugut, pra për kishën ortodokse dhe atë katolike. Kjo është si rezultat i rrethanave të reja politike të krijuara.Kështu,...

Shqipëria me pozitën e saj gjeografike ishte gjatë gjithë Antikitetit një nga rrugët e ndërlidhjes së qytetërimit perëndimor me atë lindor dhe në një masë apo një tjetër të dy këto qytetërime duke filluar këtu e 20 shekuj më parë, janë në themelet e qytetërimit...

Studimi i organizimit kishtar në Shqipëri paraqet interes të veçantë për historinë e vendit dhe të popullit tonë jo vetëm si pjesë përbërëse e bashkëshoqëruese e të gjitha ndodhive historike, por dhe sepse dokumentacioni kishtar për këto treva, për mjaft periudha është i vetmi dokumentacion ...

Emrat vetiakë mesjetarë shqiptarë në tërësinë e tyre përbëjnë një karakteristikë të dallueshme për etninë tonë, sepse përdoren vetëm prej tyre, duke u veçuar qartë nga ata të popujve fqinjë. Siç kanë treguar me kohë studiuesit, ato vijnë nga dy burime kryesore: emra të burimit...