Lista e punimeve shkencore

Lista e punimeve shkencore

 

2018

 •  Xhamitë e Shqipërisë, Historia, arkitektura, shek.XV-XIX, Tiranë.

 

2017

 • Sistemi konstruktiv i Kishës së Shën Marisë në Labova të Kryqit-Gjirokastër Monumentet 56/2017, (bashkautor).
 • Shën Kolli Mesopotam, Sarandë, Tiranë 2017

 

2016

 • Historia e Arkitekturës në Shqipëri, Tiranë (bashkautor).
 • The Architecture of Mosques in Albania during the 15th to 19th Centuries”, Balkanlarda Islam- Islam in the Balkans, the expired Hope, Ankara 2016, v. 3.
 • Përpjekjet për afirmimin e restaurimit si shkencë në vitet ’60 dhe probleme të sotme, Monumentet 54-II/2016 .

 

2015

 • Aspekte të historisë së Ipeshkvisë së Sapës (Sappatense) dhe lista e ipeshkvijve, Hylli i Dritës 3-4 2015.
 • Xhamitë e Shqipërisë, Historia, arkitektura, shek.XV-XIX, Tiranë.

 

2013

 • Pozita e faltoreve dhe pronave të krishterëve në fermanët sulltanorë, Univers , 15
 • Përmendje të Butrintit gjatë shekujve IX-X,  Poeta nascitur, historicus fit Ad honorem Zef Mirdita , Zagreb 2013.2012.

 

2012

 • Kuvendi i Vlorës, pjesëmarrësit dhe firmëtarët e Aktit të Pavarësisë, Hylli i Dritës 3.
 • 100 vjet pavarësi kombëtare, Tiranë. (bashkautorë).Uegen.

 

2011

 • Vendndodhja e “Monasterium Sancte Trinitates de Emathia”, qendra dhe shtrirja e peshkopatë së Lisit në kohë dhe gjendja kishtare në krahinën e Matit dhe ato pranë gjatë shekujve XIV-XVII, Hylli i  Dritës 2.

 

2009

 • Albania e Kaukazit dhe shqiptarët, Univers 11

 

2008

 • Rreth emrave vetjakë mesjetarë të shqiptarëve, Hylli Dritës 2.

 

2007

 • Arkitektura e xhamive të Shqipërisë (shek. XV-XIX), Tiranë, Uegen.
 • Ku u mbajt Kuvendi i Dukagjinit i vitit 1601-2 ?,  Hylli i Dritës 4

 

2006

 • Vende të bregdetit shqiptar në portolanet mesjetare të shek. XIII-XVI, Hylli i Dritës 3.
 • Gjendja kishtare në trojet e Kastriotëve, Skënderbeu dhe Evropa,  (Përmbledhje kumtesash).

 

2004

 • Restaurimi i monumenteve të Arkitekturës, Tiranë, Uegen.
 • Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Tiranë, Uegen.
 • Probleme dhe aspekte të arkitekturës së xhamive në Shqipëri, Edukata Islame 73,Prishtinë.

 

2003

 • Shqipëria mes Lindjes dhe Perëndimit-Arkitektura e kultit një shembull, 2000 vjet Art dhe Kulturë Kishtare në Shqipëri, Tiranë.

 

2002

 • I iera Moni”AgiosNikolaos-Mesopotamou Ag Saranta”. Argirokastro Thruloi kai pragmatikotika. Argirokastro

 

1996

 • Rrethanat historike dhe arkitektura mesjetare, Seminari i XVIII  Ndërkombëtar për gjuhën letërsinë dhe kulturën shqiptare, Tiranë.

 

1995

 • Peshkopata e Arbërit (Episcopatus Arbanensis), Hylli i Dritës,5-6.

 

1990

 • L’architecture des eglises a planimetrie en forme de croix a coupole en Albanie, Selanik 1990.
 • Kishat bizantine të Beratit, Monumentet 2.

 

1989

 • Të dhëna për historinë e hershme mesjetare në Shqipëri, (fundi i shek. VI-fillimi i shek. XI), Iliria
 • Punimet restauruese në manastirin e Apolonisë,(bashkautorë), Monumentet 2

 

1988

 • Kritere për restaurimin e monumenteve të arkitekturës dhe të artit, (bashkautorë), Monumentet 2.
 • Ndërtimet e kultit të shek.VII-XV, aspekte të arkitekturës dhe restaurimit të   tyre, Monumentet 2.

 

1987

 • Berati-Historia dhe arkitektura, (bashkautorë).Tiranë .
 • Të dhëna për teknikën e ndërtimit të kishave të shekujve VII-XV në Shqipëri , Monumentet 2.
 • Rreth arkitekturës së xhamive të shekujve XV-XVI në Shqipëri,   Monumentet 1.
 • Kisha e Shën Mërisë e Brarit, Iliria 2.

 

1986

 • Arkitektura paleokristiane në Shqipëri, Iliria 2.
 • Periodizimi dhe tipologjia e ndërtimeve të kultit të shek .VII-XV në Shqipëri, Monumentet 2.

 

1985

 • Arkitektura paleokristiane në Shqipëri, Monumentet 2.
 • Jovan Adami, Rrugë dhe objekte arkeologjike në Shqipëri, Monumentet 1
 • Restaurimi i Kishës së Kosinës në Përmet, Restaurimi.

 

1984

 • Kishat e Shqipërisë së Mesme dhe të Veriut, Monumentet 1.
 • Arkitektura mesjetare në Shqipëri, Tiranë, 1984

 

1983

 • Monumentet mesjetare të kultit dhe rrënjët e tyre në antikitetin e vonë, Iliria 1.
 • Kishat e Shqipërisë së Mesme dhe të Veriut, Monumentet 2.
 • Bazilika e madhe dhe baptisteri i Butrintit, Monumentet 1.

 

1982

 • Monumentet në një vepër historike, “La fasade maritime de l’Albanie ou moyen age, Durazzo et Valona du XI au XV, siecle” Thesaloniki 1981,Monumentet 2
 • P.A.Vokotopoulos,I Eklisisastiki arkitektoniki eis tin dhitikis sterean Elladha kai tin Ipeiron, Thessaloniki 1975.Monumentet 2.
 • H. und H. Buschahusen, Die Marienkirsche in Apolonia in Albanien, Wien  1976, Monumentet 1.

 

1981

 • Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (Përfundime), Monumentet 2. (bashkautor)
 • Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (Bazilikat), Monumentet 1. (bashkautor)

 

1980

 • Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë), Monumentet 20. (bashkautor)
 • Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (Kishat njënefshe), Monumentet 19 (bashkautor)
 • Ndërtimet e kultit mysliman në Shqipëri, Studime Historike,1.
 • Historia e Arkitekturës Shqiptare (Maket) Tiranë.

 

1979

 • Restaurimi përforcues në xhaminë e Beqarëve në Berat, Monumentet 18.
 • Punimet konservuese dhe arkitektura e xhamisë së Allajbegisë në Burim të Dibrës, Monumentet 17, (bashkautor).

 

1978

 • Rreth arkitekturës së xhamive të shekujve XV-XVI në Shqipëri, Monumentet 1.

 

1977

 • Arkitektura dhe restaurimi i xhamisë së Haxhi Ethem Beut në Tiranë, Monumentet 14,(bashkautor).
 • Dy bazilika të panjohura, Monumentet 13.
 • Gjendja dhe arritjet e studimeve të historisë së arkitekturës shqiptare, Monumentet 13 (bashkautor).

 

1976

 • Bazilika e madhe e Butrintit, Mjeshtrit dhe arkitektura popullore, Tiranë.
 • Disa probleme të kishës së Manastirit të Apolonisë, Monumentet 12.
 • Probleme dhe aspekte të restaurimit të kishave bizantine, Monumentet 12.
 • Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, Monumentet 11.

 

1975

 • Të dhëna të reja për kishën e Mesopotamit, Monumentet 10.
 • Disa kapela bizantine të vendit tonë, Monumentet 10.
 • Dy kisha bizantine në rrethin e Gjirokastrës, Monumentet 9.
 • Një bazilikë paleokristiane në Amantia, Monumente të Kulturës në Shqipëri, 2.

 

1974

 • Ndërtime të fshatit rrënojë të Kamenicës, Monumentet 7-8.
 • Dy ndërtime të tipit trekonkësh, Monumentet 7-8.
 • Restaurimi i kishës së Shën Thanasit në Poliçan, Monumentet, 7-8.

 

1973

 • Bazilika në Klos të Sulovës, Monumentet 5-6.
 • Arkitektura dhe  restaurimi i kishës së Perondisë, Monumentet 5-6.
 • Historia e Arkitekturës-tekst universitar, Tiranë (bashkautor).

 

1972

 • Të dhëna për rindërtimin e kupolës së kishës së Ristozit në Mborje, Monumentet 4.
 • Tri kisha bizantine të Beratit, Monumentet 4.
 • Arkitektura e kishës së Mesopotamit, Monumentet 3.

 

1971

 • Bazilika paleokristiane në Tepe-Elbasan, Buletin Arkeologjik (bashkautor).
 • Restaurimi i kishës Marmiroit, Monumentet 2.
 • Arkitektura e kullës si banesë, Monumentet 1.
 • Arkitektura e kishës së manastirit të Pojanit, Monumentet 1.

 

1967

 • Arkitektura e ndërtimeve të kultit të krishterë në Shqipëri, Të njohim monumentet e kulturës.

 

1964

 • Kongresi i dytë ndërkombëtar i arkitektëve dhe teknikëve të monumenteve, Studime Historike 3.